Individualna izgradnja


Vršimo izgradnju novih građevinskih objekata te rekonstrukcije i adaptacije postojećih po sistemu "ključ u ruke".

Pri tome možemo koristiti Vašu već izrađenu projektnu dokumentaciju ili izradu projekata možete prepustiti nama.

Prema želji u Vaše ime ishodujemo svu potrebnu zemljišnu, građevinsku i komunalnu dokumentaciju i neophodne dozvole, te upis u zemljišne i vlasničke knjige.